Ceník

Jedna lekce trvá přesně hodinu včetně přípravy.

Členové Sokol Kařez …. Zdarma
(členský příspěvek pro obyvatele Kařezu je 600Kč* za rok,
ostatní nemající pobyt v Kařeze 400Kč za rok,

maminky na mateřské 300Kč za rok)

* Pro kařezské je cena paradoxně větší, ale je to dáno tím, že se nejedná jen o poplatek na trampolíny, ale v rámci svého členství mohou využívat venkovní hřiště i sokolovnu i ke svým volnočasovým aktivitám taktéž zdarma.

Ostatní … 50Kč / hodina

Projekt je neziskový, veškeré vybavení zakoupí T.J. Sokol Kařez. Sál Sokolovny je v majetku obce Kařez, který dává jak sál tak hřiště Sokolu k bezplatnému užívání. Členské poplatky se platí starostce Sokola paní Elišce Troníčkové. Hodinová sazba pro ostatní se platí před začátkem kurzu instruktorce, vybrané peníze slouží výhradně k nákupu dalšího vybavení.

Některé zdravotní pojišťovny dokáží členské příspěvky pro Sokol plně hradit.

Členství v Sokole, je vždy na kalendářní rok.